Lào Cai: Tăng quyền kinh tế cho phụ nữ, tăng cường xóa đói giảm nghèo

1702

Tamdiem24h.net: Lào Cai Vận dụng khá hiệu quả các chương trình hỗ trợ cộng đồng, tăng quyền kinh tế cho phụ nữ, tăng cường kinh tế và đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.

1. Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

Theo tin tức từ báo Lào Cai, đẩy mạnh việc tăng quyền kinh tế cho phụ nữ. Vận dụng khá hiệu quả các chương trình hỗ trợ cộng đồng,các vấn đề về lồng ghép giới trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, trung tâm khuyến nông tỉnh Lào Cai đã góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, thay đổi tư duy và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Tăng quyền kinh tế cho phụ nữ, tăng cường xóa đói giảm nghèo
Tăng quyền kinh tế cho phụ nữ, tăng cường xóa đói giảm nghèo

Việc tăng quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục đích nâng cao vị thế của người phụ nữ nông thôn, thực hiện bình đẳng giới trên tất cả mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình, nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận khoa học kỹ thuật”…  theo tin tức kinh doanh từ năm 2014 đến nay, TTKN Lào Cai đã trực tiếp tham mưu cho ngành nông nghiệp thực hiện tổng cộng gần 100 mô hình và nhiều chương trình dự án.

2. Tạo cơ hội điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Theo tin tức kinh doanh, tại hoạt động điều tra đánh giá dự án tháng 3/2019, ở xã Nậm Đét của tỉnh Lào Cai hiện nay đã có gần 50% nam giới có sự thay đổi và hành động về giới năng lực và các quyết định của phụ nữ. Tăng cường quyền kinh tế cho phụ nữ, nhận thấy Sự tự chủ ngày càng rõ nét trong hoạt động của chị em phụ nữ, đặc biệt là sự thay đổi tư duy trong sản xuất.

Nhờ đó, chị em phụ nữ trên các địa bàn tỉnh đóng vai trò lãnh đạo ở cấp độ cộng đồng nhiều hơn, lãnh đạo, điều hành, giải quyết xung đột hiệu quả hơn. Hiện nay, với quy mô phát triển của Công ty như trên, Công ty sử dụng và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động thường xuyên với mức lương trung bình mỗi tháng 5 triệu đồng, ngoài ra Công ty còn sử dụng lao động thời vụ.

Tăng quyền kinh tế cho phụ nữ nông thôn
Tăng quyền kinh tế cho phụ nữ nông thôn

Ngoài ra, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy và lồng ghép các chương trình dự án, chính sách ưu tiên nhằm thúc đẩy, tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ, không chỉ nâng cao vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Thông qua Hội nghị về việc tăng quyền kinh tế cho phụ nữ và đặc biệt là buổi thăm quan thực tế mô hình sản xuất nông nghiệp do nữ làm chủ, các đại biểu có thêm nhiều thông tin về bình đẳng giới đồng thời cũng là dịp nhìn nhận, đánh giá khách quan được những hình ảnh người phụ nữ trong việc nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình.