Kỷ luật phó bí thư Quận Ủy, do vi phạm kê khai tài sản

1635

TP Đà Nắng: Kỷ luật phó bí thư Quận Ủy, do vi phạm kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, công tác.

 Ông Kiều Văn Toàn vi phạm trong việc kê khai tài sản

Theo tin tức từ tamdiem24h.net cập nhật, ngày 14/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành kỳ họp thứ 31, về việc kỷ luật phó bí thư Quận Ủy dưới sự chủ trì của bà Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Kỷ luật phó bí thư Quận Ủy Đà Nẵng, do vi phạm kê khai tài sản
Kỷ luật phó bí thư Quận Ủy Đà Nẵng, do vi phạm kê khai tài sản

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Kiều Văn Toàn, Phó bí thư Quận ủy Hải Châu. Qua xem xét Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy trong thời gian từ năm 2015-2017, ông Kiều Văn Toàn – phó bí thư Quận Ủy đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm của ông Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, công tác.

Kỷ luật, khiển trách phó bí thư Quận Ủy – ông Kiều Văn Toàn

Với những hành vi vi phạm của của phó bí thư Quận Ủy – ông Kiều Văn Toàn. Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Kiều Văn Toàn, kỷ luật đảng viên vi phạm.

Cùng với đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân cũng như hành vi vi phạm của phó bí thư Quận Ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn.

Kỷ luật phó bí thư Quận Ủy -ông Kiều Văn Toàn
Kỷ luật phó bí thư Quận Ủy -ông Kiều Văn Toàn

Kỷ luật phó bí thư Quận Ủy – ông Kiều Văn Toàn, Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, và mức độ vi phạm, ảnh hưởng, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với vị Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu – ông Kiều Văn Toàn.

Trên đây tin tức pháp luật vừa cung cấp một số thông tin chi tiết về vụ việc kỷ luật phó bí thư Quận Ủy – ông Kiều Văn Toàn về việc, vi phạm kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân để xử lý hành vi theo đúng quy định của pháp luật.