Báo cáo tài chính là gì? Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính

564

Báo cáo tài chính là gì? Cách đọc báo cáo tài chính như thế nào cho đúng,.. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính thì đây thông tin bắt buộc bạn phải hiểu thật kỹ nhé. Cùng https://tamdiem24h.net/ đi tìm hiểu rõ hơn thông tin này ngay sau đây.

1. Lĩnh vực tài chính bao gồm những gì

Tài chính là một lĩnh vực rất rộng và phức tạp, bao gồm nhiều khía cạnh như quản lý tài chính cá nhân, quản lý tài chính doanh nghiệp, đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một số chủ đề cơ bản trong lĩnh vực tài chính mà bạn có thể muốn tìm hiểu thêm:

Báo cáo tài chính là gì 4

 • Quản lý tài chính cá nhân: bao gồm các kỹ năng và chiến lược quản lý thu nhập, chi tiêu, đầu tư và tiết kiệm của một cá nhân.
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp: bao gồm các kỹ năng và chiến lược quản lý tài chính của một doanh nghiệp, bao gồm quản lý vốn, quản lý dòng tiền, quản lý rủi ro tài chính và phân tích tài chính.
 • Đầu tư: bao gồm các phương pháp và kỹ năng đầu tư, bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, đầu tư khởi nghiệp và đầu tư trong các sản phẩm tài chính khác.
 • Ngân hàng: bao gồm các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, bao gồm tiết kiệm, cho vay, thẻ tín dụng và các dịch vụ khác.
 • Bảo hiểm: bao gồm các loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe hơi và các sản phẩm bảo hiểm khác.
 • Chứng khoán: bao gồm các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm phái sinh khác.

Tất cả những chủ đề trên đều rất thú vị và có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, bạn cần phải học hỏi cách đọc báo cáo tài chính và rèn luyện kỹ năng của mình liên tục nhé.

2. Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng cho phép các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo tài chính thường bao gồm các tài liệu sau:

Báo cáo tài chính là gì 3

 • Bảng cân đối kế toán: là tài liệu mô tả số dư tài khoản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ và sự tương quan giữa các khoản tài sản, nợ và vốn.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh: là tài liệu mô tả doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: là tài liệu mô tả các dòng tiền của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm tiền thu và tiền chi.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: là tài liệu giải thích các thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính, bao gồm các chính sách kế toán, thông tin chi tiết về các khoản thu và chi, và các thông tin khác liên quan đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính giúp cho các nhà đầu tư, các đối tác kinh doanh và chính phủ hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp. Hiểu được cách đọc báo cáo tài chính cũng giúp cho các quản lý trong doanh nghiệp có thể đánh giá và quản lý tài chính hiệu quả hơn.

3. Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính dễ nhất

Cách đọc báo cáo tài chính có thể khá phức tạp và đòi hỏi một số kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số khái niệm cơ bản để giúp bạn có thể hiểu được những thông tin cơ bản trong báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là gì 21

Bảng cân đối kế toán:

 • Tài sản (Assets): là các tài sản mà doanh nghiệp sở hữu như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho, đầu tư,…
 • Nợ phải trả (Liabilities): là các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả như khoản vay ngân hàng, nợ phải trả người bán hàng,…
 • Vốn chủ sở hữu (Owner’s equity): là số tiền mà chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán giúp bạn hiểu được tổng số tài sản, nợ và vốn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ và sự tương quan giữa các khoản này.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Tiền thu từ khách hàng: là số tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Tiền chi cho hàng tồn kho: là số tiền mà doanh nghiệp chi để mua hàng tồn kho.
 • Tiền chi cho vốn lưu động: là số tiền mà doanh nghiệp chi để bảo trì hoạt động kinh doanh của mình.
 • Tiền thu từ đầu tư: là số tiền doanh nghiệp thu được từ các khoản đầu tư.
 • Tiền trả cho người cung cấp: là số tiền doanh nghiệp phải trả cho người cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Tiền trả cho người vay: là số tiền doanh nghiệp phải trả lại khoản vay.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp bạn hiểu được dòng tiền trong doanh nghiệp, từ đó đánh giá được khả năng thanh toán nợ và sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh:

  • Doanh thu: là số tiền doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
  • Chi phí bán hàng: là chi phí mà doanh nghiệp phải chi để bán hàng như chi phí sản xuất, chi phí giao hàng.

Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

Bảng cân đối kế toán cho ta biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối kế toán bao gồm các khoản tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho ta biết lượng tiền mặt của doanh nghiệp đã thu và chi ra trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó giúp ta đánh giá khả năng thanh toán nợ và quản lý tài chính của công ty.

Báo cáo biến động vốn (Statement of Changes in Equity)

Báo cáo này cho ta biết thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó ta có thể đánh giá mức độ lợi nhuận được tái đầu tư vào công ty.

Xem thêm: Lệnh ATC là gì? Lệnh ATC trong chứng khoán có tác dụng như thế nào

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán dài hạn là gì? Các nguyên tắc trong đầu tư nên biết

Những thông tin trên báo cáo tài chính là gì? cách đọc báo cáo tài chính. Hy vọng sẽ giúp mọi người đánh giá toàn diện tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, để đọc hiểu báo cáo tài chính, người đọc cần có kiến thức và kinh nghiệm về tài chính và kế toán nữa nhé.